دعاوي مالي و غير مالي

دعاوي مالي و غير مالي نوع فایل : ورد فهرست مطالب مقدمه الف ) دعاوي مالي قابل تقويم ب ) دعاوي مالي غير قابل تقويم و يا دعاوي که دربدو تقديم دادخواست تقويم آن ممکن نباشد. ج ) دعاوي غيرمالي عناوين دعاوي مالي ناشي از معاملات و قراردادها عناوين ساير ...

ادامه نوشته »

دعاوی مالی

دعاوی مالی نوع فایل : ورد داری مقدمه بیان مساله :دارد منابع : دارد

ادامه نوشته »

حوادث مواد شیمیایی

حوادث مواد شیمیایی نوع فایل : ورد فهرست انواع حوادث شيميايي حوادث مواد شيميايي منجر به نشت ضوابط كلي عمليات درحوادث قوانين مقابله با حوادث شيميايي وسايل و تجهيزات تجهيزات مقابله با حوادث شيميايي سيستم نرم‌افزاري تامين پرسنل مورد نياز دلايل مرتبط شامل: توسعه روش‌هاي شناسايي مواد و مهار بحران ...

ادامه نوشته »

چشم الکترونیکی

چشم الکترونیکی نوع فایل:ورد فهرست مطالب چشم هاي الکتريکي – آی سی های چشم الکترونیکی: سنسورهای PIR: رله زماني (تايمر) و انواع آن 1-رله زماني موتوري يا الکترو مکانيکي 2- رله زماني الکترونيکي مکانیزم عمل تنظیم عملکرد دستگاه عمده کاربردهای دستگاه منابع و ماخذ

ادامه نوشته »

فیلترهای اکتیو در هارمونیک ها

فیلترهای اکتیو در هارمونیک ها نوع فایل : ورد تعداد صفحات :81 دارای مقدمه فهرست مطالب فصل اول: فیلترهای اکتیو 1-1مقدمه 2-1فيلترهاي غير فعال ( پسيو): 3-1 طراحي فيلتر هاي هارمونيكي غيرفعال: 4-1فيلترهاي فعال(اكتيو): فصل دوم :بررسي هارمونيك ها 1-2- تعريف هارمونيك: 2-2- آناليز امواج : 3-2- اعوجاج هارمونيكي كل ...

ادامه نوشته »

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺮاز ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺟﻮ ﻣﻮﺛﺮ در آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي ﺷﻬﺮ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺮاز ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺟﻮ ﻣﻮﺛﺮ در آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي ﺷﻬﺮ نوع فایل : ورد تعدادصفحات :23 دارای مقدمه بیان مساله دارای منابع

ادامه نوشته »

بررسی علل و عوامل موثر در سرقت

بررسی علل و عوامل موثر در سرقت فهرست مطالب نوع فایل :ورد چکیده 1 فصل اول کلیات 1-1. مقدمه 1-2. بیان مساله 1-3 اهميت وضرورت تحقيق 1-4. تعاریف فصل دوم ادبیات نظری 2-1 تاريخچه سرقت 2-2 تبيين هاى روانشناختى انحراف 2-3 سرقت و انواع آن در جامعه 2-4 انواع دزدی ...

ادامه نوشته »