خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

پرسشنامه نگرش زنان و مردان ایلامی نسبت به خانه

  بعد شناختی بعد عاطفی بعد رفتاری واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 = 3-7-2-تعيين اعتبار (روايي)[1] پرسشنامه   4صفحه بصورت فایل word ضمنا شما میتوانید در صورت خرابی ، عدم وجود فایل یا کسب اطلاعات بیشتر با ما از طریق لینک های زیر در ارتباط باشید … 👇   ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه موانع تاثیرگذار بر اثربخشی کاربرد نظام بودجه ریزی عملیاتی

  جدول 3-1 نمره دهي به پرسشها در طيف ليكرت   گویه های مربوط به پرسشنامه تحقق عوامل محیطی عوامل ساختاری عوامل رفتاری   روايي پرسشنامه پايائي پرسشنامه   4 صفحه بصورت فایل word ضمنا شما میتوانید در صورت خرابی ، عدم وجود فایل یا کسب اطلاعات بیشتر با ما ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه محقق ساخته ارزيابي عملكرداقتصادی سازمان

اندازه گيري عملكرد اقتصادی سازمان روایی و پایایی ابزار پژوهش روایی  پایایی   3 صفحه بصورت فایل word ضمنا شما میتوانید در صورت خرابی ، عدم وجود فایل یا کسب اطلاعات بیشتر با ما از طریق لینک های زیر در ارتباط باشید … 👇   📱 https://instagram.com/daneshjoyan.institute   📲 https://t.me/idaneshjo ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه مثبت اندیشی

معرفی پرسشنامه گویه ها مورد احترام همتایان و دوستان هستم. من موفق خواهم شد . زندگی هیجان انگیز لذت بخش است . از چالش در زندگی لذت می برم . از شیوه زندگی خود راضی هستم از توانایی ها و لیاقت های مفید زیادی برخوردارم .   4 صفحه بصورت ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تعيين مكان اجراي پروژه‌هاي پتروشيمي با استفاده از تكنيك تصميم‌گيري چند معياره

مقایسه دو به دویی زیرمعیارهای مربوط به معیار اصلی اجتماعی-سیاسی مقایسه دو به دویی زیرمعیارهای مربوط به معیار اصلی زیست محیطی مقایسه دو به دویی زیرمعیارهای مربوط به معیار اصلی اقلیم مقایسه دو به دویی زیرمعیارهای مربوط به معیار اصلی عوامل طبیعی مقایسه دو به دویی زیرمعیارهای مربوط به معیار ...

ادامه نوشته »

بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر فعالیت های انتخاباتی

انجام پژوهشي دانشگاهي با هدف « بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر فعالیت های انتخاباتی  » تنظيم شده است اطلاعات دموگرافیک سوالات : 3 صفحه بصورت فایل word ضمنا شما میتوانید در صورت خرابی ، عدم وجود فایل یا کسب اطلاعات بیشتر با ما از طریق لینک های زیر در ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه عملکرد کارکنان

این پرسش­نامه به صورت محقق ساخته بوده، مشتمل بر 16 سؤال که بر اساس نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان رشته مدیریت تدوین خواهد شد. روایی  پایایی  ابزار پژوهش اطلاعات جمعيت شناختي 4 صفحه بصورت فایل word ضمنا شما میتوانید در صورت خرابی ، عدم وجود فایل یا کسب اطلاعات بیشتر ...

ادامه نوشته »

عوامل موثر بر عادت غذایی در بین دانشجویان

  روايي ابزارهای اندازه گيري تحقيق پايائي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق سوالات 4 صفحه بصورت فایل word ضمنا شما میتوانید در صورت خرابی ، عدم وجود فایل یا کسب اطلاعات بیشتر با ما از طریق لینک های زیر در ارتباط باشید … 👇   📱 https://instagram.com/daneshjoyan.institute   📲 https://t.me/idaneshjo   ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه شاخص­های شهر هوشمند دارای

پرسشنامه شاخص­های شهر هوشمند دارای 7 مولفه و 62 گویه میباشد که براساس روش لیکرت نمره گذاری شده پویایی هوشمند مردم هوشمند زندگی هوشمند محیط هوشمند حکمرانی هوشمند اقتصاد هوشمند روایی   پایایی تحقیق تعداد متغیرها میزان آلفای کرونباخ   62 صفحه بصورت فایل word ضمنا شما میتوانید در صورت ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه سنجش اعتماد به حسابرسان از دیدگاه سرمایه گذاران

  اطلاعات دموگرافیک سوالات حسابرسان فرصتهاي جديد يادگيري و بالندگي سازماني و فردي را جستجو مي كنند حسابرسان جسارت اتخاذ تصميمات دشوار را دارند حسابرسان منابع انساني را سرمايه راهبردي سازمان مي دانند سنجش اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران روایی پایایی   4 صفحه بصورت فایل word ضمنا شما ...

ادامه نوشته »