خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

پرسشنامه توسعه شهری مبتنی بر پایداری محیط زیست.

  پایایی پرسشنامه  روايي   بررسی مؤلفه‌ها معیارها و مؤلفه‌ها   3صفحه بصورت فایل word ضمنا شما میتوانید در صورت خرابی ، عدم وجود فایل یا کسب اطلاعات بیشتر با ما از طریق لینک های زیر در ارتباط باشید … 👇   📱 https://instagram.com/daneshjoyan.institute   📲 https://t.me/idaneshjo   🖥 www.daneshjoian.ir   📧 ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه نگرش زنان و مردان ایلامی نسبت به خانه

  بعد شناختی بعد عاطفی بعد رفتاری واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 = 3-7-2-تعيين اعتبار (روايي)[1] پرسشنامه   4صفحه بصورت فایل word ضمنا شما میتوانید در صورت خرابی ، عدم وجود فایل یا کسب اطلاعات بیشتر با ما از طریق لینک های زیر در ارتباط باشید … 👇   ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه موانع تاثیرگذار بر اثربخشی کاربرد نظام بودجه ریزی عملیاتی

  جدول 3-1 نمره دهي به پرسشها در طيف ليكرت   گویه های مربوط به پرسشنامه تحقق عوامل محیطی عوامل ساختاری عوامل رفتاری   روايي پرسشنامه پايائي پرسشنامه   4 صفحه بصورت فایل word ضمنا شما میتوانید در صورت خرابی ، عدم وجود فایل یا کسب اطلاعات بیشتر با ما ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه محقق ساخته توسعه همه جانبه دانشگاه

  روایی و پایایی ابزار پژوهش پرسشنامه بخش الف: اطلاعات جمعيت شناختي گویه ها   6 صفحه بصورت فایل word ضمنا شما میتوانید در صورت خرابی ، عدم وجود فایل یا کسب اطلاعات بیشتر با ما از طریق لینک های زیر در ارتباط باشید … 👇   📱 https://instagram.com/daneshjoyan.institute   ...

ادامه نوشته »

تبلیغات ویروسی بر واکنش های مثبت مشتریان بانک

  پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی ویروسی 2- پرسشنامه محقق ساخته واکنش های مثبت مشتریان جدول 3-1 متغیرهای اصلی پژوهش، نوع آن و سؤالات مربوط به آن در پرسشنامه  روایی و پایایی پرسشنامه روایی[1] و اعتبار ابزار سنجش پایایی[2] و قابلیت اعتماد ابزار سنجش الف: سئوالات جمعیت شناختی ب: سئوالات تخصصی ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه محقق ساخته ارزيابي عملكرداقتصادی سازمان

اندازه گيري عملكرد اقتصادی سازمان روایی و پایایی ابزار پژوهش روایی  پایایی   3 صفحه بصورت فایل word ضمنا شما میتوانید در صورت خرابی ، عدم وجود فایل یا کسب اطلاعات بیشتر با ما از طریق لینک های زیر در ارتباط باشید … 👇   📱 https://instagram.com/daneshjoyan.institute   📲 https://t.me/idaneshjo ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه مثبت اندیشی

معرفی پرسشنامه گویه ها مورد احترام همتایان و دوستان هستم. من موفق خواهم شد . زندگی هیجان انگیز لذت بخش است . از چالش در زندگی لذت می برم . از شیوه زندگی خود راضی هستم از توانایی ها و لیاقت های مفید زیادی برخوردارم .   4 صفحه بصورت ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی

معرفی پرسشنامه تعریف مفهومی مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه نمره گذاری پرسشنامه تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه روایی و پایایی پرسشنامه تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی منبع   8 صفحه بصورت فایل word ضمنا شما میتوانید در صورت خرابی ، عدم وجود فایل ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تعيين مكان اجراي پروژه‌هاي پتروشيمي با استفاده از تكنيك تصميم‌گيري چند معياره

مقایسه دو به دویی زیرمعیارهای مربوط به معیار اصلی اجتماعی-سیاسی مقایسه دو به دویی زیرمعیارهای مربوط به معیار اصلی زیست محیطی مقایسه دو به دویی زیرمعیارهای مربوط به معیار اصلی اقلیم مقایسه دو به دویی زیرمعیارهای مربوط به معیار اصلی عوامل طبیعی مقایسه دو به دویی زیرمعیارهای مربوط به معیار ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه عوامل موثر در زیباسازی محیط های اداری و آموزشی

پرسشنامه زير در راستاي پژوهشي جهت بررسي عوامل موثر بر زیباسازی محیط های اداری و آموزشی در آموزش و پرورش استان تهيه شده است اطلاعات جمعيت شناختي سوالات شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج پرسشنامه دارای ابعاد زیر است:   4 صفحه بصورت فایل word ضمنا شما میتوانید در صورت ...

ادامه نوشته »