خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان اعتبار و پایایی: دارد نوع فایل: ورد تعداد صفحات :4 تفسیر و نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط   5000 تومان

ادامه نوشته »

پرسشنامه وسواس فکری

پرسشنامه وسواس فکری تعریف مفهومی و عملیاتی دارد نوع فایل: ورد تعداد صفحات :2 تعداد سوالات پرسشنامه : 30 تفسیر و نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط   5000 تومان

ادامه نوشته »

پرسشنامه دلبستگی کودکان

پرسشنامه روابط میانی دلبستگی (KCAQ) – دلبستگی کودکان در دوره ی میانی پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد تعداد صفحات :3 تعداد سوالات پرسشنامه : 20 تفسیر و نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط   5000 تومان

ادامه نوشته »

پرسشنامه طرح واره يانگ

پرسشنامه طرح واره يانگ نوع فایل: ورد تعداد صفحات : 8 تعداد سوالات پرسشنامه : 75 پایایی و روایی: دارد

ادامه نوشته »

پرسشنامه بررسی عوامل تاثیر‌گذار بر تمایل مصرف‌کنندگان به خرید مواد‌غذایی سنتی

پرسشنامه بررسی عوامل تاثیر‌گذار بر تمایل مصرف‌کنندگان به خرید مواد‌غذایی سنتی نوع فایل: ورد مقدمه: دارد تعداد صفحات :3 تعداد سوالات پرسشنامه : 13 شیوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد

ادامه نوشته »

پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم

پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم نوع فایل: ورد تعداد صفحات :6 تعداد سوالات پرسشنامه : 27 شیوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد

ادامه نوشته »

پرسشنامه تصویر بدنی

پرسشنامه تصویر بدنی نوع فایل: ورد مقدمه: دارد تعداد صفحات : تعداد سوالات پرسشنامه : شیوه نمره گذاری: دارد

ادامه نوشته »

پرسشنامه محقق ساخته تاثیر شرط گذارندن دوران سربازی در عقد نکاح بر زندگی مشترک

پرسشنامه محقق ساخته تاثیر شرط گذارندن دوران سربازی در عقد نکاح بر زندگی مشترک نوع فایل: ورد مقدمه: دارد تعداد صفحات :4 تعداد سوالات پرسشنامه : 27

ادامه نوشته »