خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

مبانی نظری خود نظم بخشی

تعداد صفحات: 55 حجم فایل: k 403 منابع:فارسی وانگلیسی دارد فهرست مطالب: – تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی رفتار – انواع خود نظم بخشی – نظم دهي بيروني – نظم دهي درون فكني شده – ویژگی های یادگیرنده خودنظم بخش – منابع خودنظم بخشی – تعيين کننده هاي شخصي – تعيين ...

ادامه نوشته »