خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

مبانی نظری سبک هاي مديريت در افزايش بهره وري در سازمان هاي خصوصي

مبانی نظری سبک هاي مديريت در افزايش بهره وري در سازمان هاي خصوصي مقدمه دستيابي به بهرهوري پايدار، خلاقيت، نوآوري و كيفيت مناسب زندگي در گرو مديريت و نيروي انساني كارا، اثربخش ، هوشمند و متعهد است .لذا ديدگاههاي جديد در مورد نقش نيروهاي انساني و شيوههاي كار ، نسبت ...

ادامه نوشته »