خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد کارآفرینی فردی و سازمانی

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد کارآفرینی فردی و سازمانی نوع فایل :ورد تعداد صفحات :47 فهرست مطالب فصل اول کلیات پژوهش 1-1مقدمه: 2-1بیان مساله پژوهش: 3-1اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 4-1اهداف پژوهش: 1-4-1هدف اصلی 2-4-1 اهداف فرعی 5-1فرضیات پژوهش 6-1متغیرهای پژوهش 1-6-1 متغیرهای مستقل 2-6-1متغیرهای وابسته 7-1تعریف ...

ادامه نوشته »

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد کارآفرینی فردی و سازمانی

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد کارآفرینی فردی و سازمانی نوع فایل : ورذ تعداد صفحات :47 فهرست مطالب فصل اول کلیات پژوهش 1-1مقدمه: 2-1بیان مساله پژوهش: 3-1اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 4-1اهداف پژوهش: 1-4-1هدف اصلی 2-4-1 اهداف فرعی 5-1فرضیات پژوهش 6-1متغیرهای پژوهش 1-6-1 متغیرهای مستقل 2-6-1متغیرهای وابسته ...

ادامه نوشته »

روش تحقیق ملی شدن صنعت نفت

روش تحقیق ملی شدن صنعت نفت نوع فایل : ورد تعداد صفحات:11 دارای مقدمه بیان مسئله دارای فرضیه و متغیر و سابقه پژوهش  

ادامه نوشته »

بررسي ابعاد حاصل از بکارگيري فناوري اطلاعات در ساختار مديريت شهري

بررسي ابعاد حاصل از بکارگيري فناوري اطلاعات در ساختار مديريت شهري دارای مقدمه و ضرورت اهمیت و تحقیق نوع فایل:ورود تعداد صفحات:47 منابع فارسی و لاتین دارد  

ادامه نوشته »

بررسی تقلب با نگرش مذهبی در بین دانشجویان

بررسی تقلب با نگرش مذهبی در بین دانشجویان چكيده : نقش متغيرهاي شناختي، شخصيتي و اجتماعي در تبيين رابطة بين نگرش مذهبي و تقلب دانشجويان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، اما كمتر به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است؛ بدين‌منظور در اين پژوهش به بررسي رابطة نگرش مذهبي و ...

ادامه نوشته »