خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

اقدام پژوهشی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم

توصیف وضع موجود: ” در حال حاضر بی انضباطی به عنوان مشکل درجه اول مدارس در آمده است .” علل و انگیزه ‌های ناسازگاری فرزندان گرد آوری اطلاعات (شواهد ۱) خلاصه یافته های اولیه با یک جمع بندی روی جدول فوق به نتایج زیر دست می یابیم: برخی توقعات نابجای دبیران پیشنهاد راه حل چگونگی اجرا راه حل شواهد۲ اجرای طرح توسط همکاران دیگر نتیجه منابع :

ادامه نوشته »