خانه / نمونه سوال (صفحه 4)

نمونه سوال

نمونه سوالات عمومی استخدامی کارشناسی فنی وزارت نیرو

نمونه سوالات  عمومی استخدامی کارشناسی فنی وزارت نیرو شامل آزمون ادبیات فارسی معارف اسلامی مهارتهای کار با رایانه ریاضیات و آمار زبان عمومی

ادامه نوشته »

نمونه سوالات استخدامی کاردانی غیر فنی وزارت نیرو

نمونه سوالات استخدامی کاردانی غیر فنی وزارت نیرو شامل آزمون ادبیات فارسی معارف اسلامی مهارت کار با رایانه آمارو ریاضیات زبان عمومی

ادامه نوشته »

نمونه سوالات عمومی استخدامی کاردانی فنی وزارت نیرو

نمونه سوالات عمومی استخدامی کاردانی فنی وزارت نیرو شامل آزمون ادبیات فارسی معارف اسلامی مهارتهای کار با رایانه آمار و ریاضیات زبان عمومی

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی استخدامی مهندسی برق قدرت برق منطقه ای وزارت نیرو

نمونه سوالات تخصصی استخدامی مهندسی برق قدرت برق منطقه ای وزارت نیرو شامل موارد آزمون زبان انگلیسی مدارهای الکتریکی بررسی سیستم های قدرت حفاظت سیستم های قدرت الکترومغناطیس

ادامه نوشته »

نمونه سوالات استخدامی تخصصی تکنسین برق توزیع وزارت نیرو

نمونه سوالات استخدامی تخصصی تکنسین برق توزیع شامل آزمون مدارهای الکتریکی اندزه گیری الکتریکی ترانسفورماتور تجهیزات روشنایی و محاسبات سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

ادامه نوشته »

نمونه سوالات استخدامی تخصصی تکنسین مکانیک آب وزارت نیرو و فاضلاب

نمونه سوالات استخدامی تخصصی تکنسین مکانیک آب و فاضلاب شامل موارد آزمون مکانیک و سیالات نگهداری و بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ بهره برداری و نگهداری از سیستمهای الکترو مکانیک هوادهی

ادامه نوشته »

نمونه سوالات استخدامی تخصصی تکنسین شیمی وزارت نیرو

نمونه سوالات استخدامی تخصصی تکنسین شیمی شامل موارد آزمون شیمی و میکرو بیولوژی آب و فاضلاب آزمایشگاه شیمی و میکرو بیولوژی آب و فاضلاب اصول تصفیه آب و فاضلاب خوردگی و رسوب گذاری شیمی تجزیه  

ادامه نوشته »